ردیفکانکسابعادابعادابعاد
1 نگهبانی1.5*1.5 2*22*3
2کانکس2.40*43*4
3کانکس2.40*63*6
4کانکس2.40*83*8
5کانکس2.40*10 3*10
6کانکس2.40*123*12
7کانکسالی آخر الی آخر

توجه:

  • در ابعاد،اشکال ، رنگ ،طرح کانکس و اجرا در مناطق و شرایط آب و هوایی و حتی مسافت  هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و گروه مهندسی صنعتی کانیارکانتین قادر است مطابق با سلیقه و نظرات شخص خریدار چه در محل و چه در کارخانه  حتی غیر از جدول ابعاد پیشنهادی تولید و اجرا کند.

  • ابعاد جدول تنها یک پیشنهاد ما به شماست.ابعاد را شما تعیین می کنید.